E-Cigarettens kropp (förångare)

När det gäller säkerhet gäller, i avsaknad av särskilda föreskrifter, den allmänna säkerhetsskyldigheten för förångare (artikel L. 421 – 1 och följande.av Konsumentkoden).

Vissa förångare kommer sannolikt att störa eller störas av sin elektromagnetiska miljö, vilket förklarar varför reglerna om elektromagnetisk kompatibilitet också är tillämpliga på dem (dekret ” EMC ” ovan).

Den elektroniska cigarettens ( ecigg, e-cigg, e cigg och e-cig) kropp måste också, i förekommande fall, uppfylla de miljöbestämmelser som är tillämpliga på den (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, artiklarna R. 543-171-1 i Miljökoden och Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19 / EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, artikel L. 541-10-2 och artiklarna R. 543-172 till R. 543-206-4 i miljölagen).
Batteritid

När det gäller säkerhet gäller, i avsaknad av särskilda bestämmelser, den allmänna säkerhetsskyldigheten för batterier (artikel L. 421-1 och följande artiklar.av Aspire, Eleaf, GeekVape, Innokin, Joytech, Lost Vape, MLife, Peoplesmoker, Sigelei, Smok, Suorin, Uwell, Vaporesso, Voopoo och Wismec ).